Kata Bijak Sunda Buhun - Kamplongan

Kata Bijak Sunda Buhun

Kata Bijak Sunda Buhun. Sebuah kehidupan memang tak selalu berjalan dengan baik dan mulus. Itulah mengapa ada banyak sekali kata-kata bijak sebagai sebuah nasihat.

1001 Kumpulan Kata Bijak Sunda

Kahuripan yang berarti kehidupan. Kata mutiara ini tentu akan sangat mencerminkan kehidupan orang Sunda, kepribadian orang Sunda, Berikut ini adalah 25 Pepatah Sunda Buhun dan Artinya. Pepatah Sunda kolot baheula (orang tua zaman dulu)

Kata Bijak Sunda Buhun

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahuripan

1. “Jadikeun kahirupan di dalam dunia kaya-kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji dalan.”

2. “Ulah embung di sebut bodo, ulah embung disebut sahandapeun.”

3. “Sanajan teu lumpat, eee tapi ulah cicing.”

4.  “Dina mikacinta, lamin aya hiji perkawis anu leupat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenekeunana, tibatan sibuk milarian saha bae anu kedah di salahkeun.” -Samlaga

5. “Ulah sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasan dimikacinta ku salira?” -Samlaga

6. “Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin! Kaayan tangtos tiasa robah lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.” -Samlaga

7. “Rerencangan eta sapertos bulan, onggal weungi anu poek cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manehana jarang dongkap, nanging manrhana teuras.” -Samlaga

8. “Sateuacan masihan nasehat dina cariosan salira, pasihan maranehanana nasehatku sikep salira.” -Samlaga

9. “Napsu nyaeta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung diresepan, tibatan perkawis anu langgeng.” -Samlaga

10. “Salira rumaos ngarasa leuwih hade, sanes sabot sadaya masalahna tos rengse, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun masalah salira.” -Samlaga

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahuripan

11. “Jalmi tiasa sukses, margi gaduh seuseur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan.” -Samlaga

12. “Sakali salira nyaritos henteu tiasa. Mangka, didinya oge salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa.” -Samlaga

13. “Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana.” -Samlaga

14. “Eureun naroskeun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaeta ngan saukur iwal ti ‘usaha’.” -Samlaga

15. “Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teuacan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teuacan kantos salira pigawean.” -Samlaga

16. “Panto kabagjaan aya diharéupéun soca, nanging kadang mah téu tiasa urang tingali, ku lantaran aya kenéh kasédihan dihareupeunana nu nutupan ku pikasedihan urang harita.”

17. “Hirup iéu paluk, naon baé anu nyién salira nalangsa mangka tinggalkeun baé! Nanging sabalikna, naon baé anu nyiéun salira bagja, mangka ulah kantos di lépaskeun.”

18. “Tong poho, boa-boa anu diluhur pang milihkéun anu paling saé pikeun urang. Masihan solusi di onggal masalah, kasedihan, saréng kabagjaan nu bakal dongkap éngkin ka hareupna.”

19. “Mun urang tiasa ikhlas, urang bakalan moal kantos ngagarasa sédih misalkéun boga kakirangan. Nanging, mun urang loba ngeluh sarta ngarasa sésah, éta kasusahan téh tiasa nambihan terus.”

20. “Téu aya jalmi di dunya iéu nu hirup téu maké nalangsa. Kabeh jalma gé tangtos bakalan ngarasa nalangsa. Nanging tina rarasaan nalangsa éta urang kédah tiasa hudang déui.”

21. “Misalkéuna aya jalmi anu nyéngséurikéun urang, ulah baé ngarasa ngarasula, Sabab nu diluhur mah bakalan térus masihan jalan pikéun urang.”

22. “Kumaha salira rék tiasa sukses, mung salira sorangana ogé tacan pérnah nyobian? Kumaha salira rék bakalan mipiboga padamélan nu sanés, lamun salira sorangan ogé tacan nyobian? Saha anu téurang coba? Jantén, mun hoyong suksés urang kédah ngamimitian héula saréng nyobian!”

23. “Di dunya iéu polah pikiran urang nu mantak nangtukéun tina sagala léngkah kahirupan kaharéupna. Jantén, mung urang téuras-téurasan ngalakukéun pérkawis anu kurang saé, cobi tebak? Pérkawis naon baé engkina nu bakal dongkap di mangsa ka haréupna?”

24. “Musuh anu kalintang bahaya di dunya iéu nyaéta rarasa’an siéun saréng hariwang. Sedéungkéun reréncangan anu kalintang satia nyaéta kayakinan saréng kawanian urang.”

25. “Diajar nyaéta proses nu tadina téu téurang jantén téurang, nu tadina salah jantén benér. Ngaliwatan proses anu panjang hayu urang sasaréngan bejoang supados jantén jalmi anu léwih hadé.”

26. “Kagagalan dimangsa kaliwat téh nyaéta pangajaran nu pang agéungna, nu tiasa mantak nyiéun urang léuwih kuat ka hareupna.”

27. “Ngan saukur jalma anu bodo, anu tetéup masih kenéh ngalakukéun kasalahanana noron dua kali.”

28. “Ulah lalajoanéun kéun rasa pikasédih urang, sabab urang moal kantos téurang, yén aya salah sahiji jalmi nu tiasa bungah lantaran ningali mésem urang.”

29. “Rasa kanyéuri anu paling karasa nyaéta nu téu tiasa ditingali ku soca. Rasa kasédih anu pang nyéuri-nyéurina nyaéta anu téu tiasa di ucapkéun ku cariosan.”

30. “Candak pangajaran dina mangsa kaliwat, tinggalkéun rarasaan pikasédih urang. Ulah pasihan jalan kasédih éta nutupan jalan kabagjaan urang éngkina.”

keyword:
Kata Bijak Sunda Buhun Dan Artinya
Kata Bijak Sunda Buhun Tentang Cinta
Kata Mutiara Sunda Buhun
Gambar Kata Bijak Sunda Buhun
Kata2 Bijak Bahasa Sunda Buhun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: