Kata Bijak Sunda Kahirupan - Kamplongan

Kata Bijak Sunda Kahirupan

Kata Bijak Sunda Kahirupan

Bahasa Sunda kahuripan ini bisa menjadi pembangkit semangat bagi siapa saja yang sedang dilanda gundah gulana. Kahuripan yang berarti kehidupan. Kata mutiara ini tentu akan sangat mencerminkan kehidupan orang Sunda, kepribadian orang Sunda, kebiasaan orang Sunda, bahkan humor yang dimiliki orang Sunda.

1. “Jadikeun kahirupan di dalam dunia kaya-kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji dalan.”

2. “Ulah embung di sebut bodo, ulah embung disebut sahandapeun.”

3. “Sanajan teu lumpat, eee tapi ulah cicing.”

4. “Dina mikacinta, lamin aya hiji perkawis anu leupat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenekeunana, tibatan sibuk milarian saha bae anu kedah di salahkeun.” -Samlaga

5. “Ulah sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasan dimikacinta ku salira?” -Samlaga

6. “Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin! Kaayan tangtos tiasa robah lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.” -Samlaga

7. “Rerencangan eta sapertos bulan, onggal weungi anu poek cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manehana jarang dongkap, nanging manrhana teuras.” -Samlaga

8. “Sateuacan masihan nasehat dina cariosan salira, pasihan maranehanana nasehatku sikep salira.” -Samlaga

9. “Napsu nyaeta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung diresepan, tibatan perkawis anu langgeng.” -Samlaga

10. “Salira rumaos ngarasa leuwih hade, sanes sabot sadaya masalahna tos rengse, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun masalah salira.” -Samlaga

Kata2 Bijak Sunda Kahirupan

Tidak hanya bisa dijadikan sebagai motivasi diri sendiri, tetapi kata mutiara Bahasa Sunda kahuripan ini juga bisa dibagikan ke media sosial untuk penyemangat banyak orang loh. Berbagi kebaikan bisa melalui apa saja bukan? Perihal ada yang tidak menyukai, tidak perlu dihiraukan. Bahkan karya-karya terbaik pun memiliki pengkritik dan pembenci.

11. “Jalmi tiasa sukses, margi gaduh seuseur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan.” -Samlaga

12. “Sakali salira nyaritos henteu tiasa. Mangka, didinya oge salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa.” -Samlaga

13. “Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana.” -Samlaga

14. “Eureun naroskeun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaeta ngan saukur iwal ti ‘usaha’.” -Samlaga

15. “Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teuacan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teuacan kantos salira pigawean.” -Samlaga

16. “Panto kabagjaan aya diharéupéun soca, nanging kadang mah téu tiasa urang tingali, ku lantaran aya kenéh kasédihan dihareupeunana nu nutupan ku pikasedihan urang harita.”

17. “Hirup iéu paluk, naon baé anu nyién salira nalangsa mangka tinggalkeun baé! Nanging sabalikna, naon baé anu nyiéun salira bagja, mangka ulah kantos di lépaskeun.”

18. “Tong poho, boa-boa anu diluhur pang milihkéun anu paling saé pikeun urang. Masihan solusi di onggal masalah, kasedihan, saréng kabagjaan nu bakal dongkap éngkin ka hareupna.”

19. “Mun urang tiasa ikhlas, urang bakalan moal kantos ngagarasa sédih misalkéun boga kakirangan. Nanging, mun urang loba ngeluh sarta ngarasa sésah, éta kasusahan téh tiasa nambihan terus.”

20. “Téu aya jalmi di dunya iéu nu hirup téu maké nalangsa. Kabeh jalma gé tangtos bakalan ngarasa nalangsa. Nanging tina rarasaan nalangsa éta urang kédah tiasa hudang déui.”

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Lucu

Jika dibandingkan dengan kata mutiara Bahasa Indonesia sebenarnya kata mutiara Bahasa Sunda kahuripan ini sama saja. Hanya persoalan perbedaan Bahasa. Inilah Indonesia, banyak adat, banyak budaya, dan banyak bahasa tetapi tetap satu jua.

21. “Misalkéuna aya jalmi anu nyéngséurikéun urang, ulah baé ngarasa ngarasula, Sabab nu diluhur mah bakalan térus masihan jalan pikéun urang.”

22. “Kumaha salira rék tiasa sukses, mung salira sorangana ogé tacan pérnah nyobian? Kumaha salira rék bakalan mipiboga padamélan nu sanés, lamun salira sorangan ogé tacan nyobian? Saha anu téurang coba? Jantén, mun hoyong suksés urang kédah ngamimitian héula saréng nyobian!”

23. “Di dunya iéu polah pikiran urang nu mantak nangtukéun tina sagala léngkah kahirupan kaharéupna. Jantén, mung urang téuras-téurasan ngalakukéun pérkawis anu kurang saé, cobi tebak? Pérkawis naon baé engkina nu bakal dongkap di mangsa ka haréupna?”

24. “Musuh anu kalintang bahaya di dunya iéu nyaéta rarasa’an siéun saréng hariwang. Sedéungkéun reréncangan anu kalintang satia nyaéta kayakinan saréng kawanian urang.”

25. “Diajar nyaéta proses nu tadina téu téurang jantén téurang, nu tadina salah jantén benér. Ngaliwatan proses anu panjang hayu urang sasaréngan bejoang supados jantén jalmi anu léwih hadé.”

26. “Kagagalan dimangsa kaliwat téh nyaéta pangajaran nu pang agéungna, nu tiasa mantak nyiéun urang léuwih kuat ka hareupna.”

27. “Ngan saukur jalma anu bodo, anu tetéup masih kenéh ngalakukéun kasalahanana noron dua kali.”

28. “Ulah lalajoanéun kéun rasa pikasédih urang, sabab urang moal kantos téurang, yén aya salah sahiji jalmi nu tiasa bungah lantaran ningali mésem urang.”

29. “Rasa kanyéuri anu paling karasa nyaéta nu téu tiasa ditingali ku soca. Rasa kasédih anu pang nyéuri-nyéurina nyaéta anu téu tiasa di ucapkéun ku cariosan.”

30. “Candak pangajaran dina mangsa kaliwat, tinggalkéun rarasaan pikasédih urang. Ulah pasihan jalan kasédih éta nutupan jalan kabagjaan urang éngkina.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: