Kata Bijak Sunda Tentang Kehidupan - Kamplongan

Kata Bijak Sunda Tentang Kehidupan

Bahasa Sunda kahuripan ini sanggup jadi pengungkit gairah buat siapa saja yangram lagi diterpa gundah leyu. Kahuripan yang berarti kehidupan. ujar mutiara ini jelas bakal amat menggambarkan kehidupan orang Sunda, sifat orang Sunda, Kelaziman orang Sunda, lebih-lebih lawak yang dipunyai orang Sunda.

Kata Bijak Sunda Tentang Kehidupan

1. “Jadikeun kamengisapan di dalam negeri kaya-kaya keur ngumbara atawa ngaliwat dina hiji dalan.”

2. “ perbuatan embung di tutur bodo, kelakuan embung diujarkan sahandapeun.”

3. “Sanajan teu lumpat, eee namun kelakuan cicing.”

4. “Dina mikacinta, lamin aya hiji perkawis anu leupat, mendingan dipilarian jalur kanggo ngabenekeunana, tibatan padat jadwal milarian saha bae anu kedah di salahkeun.” -Samlaga

5. “ perbuatan sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa kandas, aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasan dimikacinta ku salira?” -Samlaga

6. “seleksi hiji perkawis anu saluyu kana hate salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, percaya! Kaayan tangtos tiasa robah lamun saliran tiasa mukhlis dina jero hate.” -Samlaga

7. “Rerencangan eta sapertos bulan, onggal weungi anu poek cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manehana langka dongkap, nanging manrhana teuras.” -Samlaga

8. “Sateuacan tengahan nasehat dina cariosan salira, pasihan maranehanana nasehatku sikep salira.” -Samlaga

9. “Napsu nyaeta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung diresepan, tibatan perkawis anu abid.” -Samlaga

10. “Salira rumaos ngarasa leuwih hade, sanes sabot s memilikiya perkarana tos rengse, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun perkara salira.” -Samlaga

Kata Mutiara Sunda Tentang Kehidupan

Tidak cukup sanggup dijadikan selaku dorongan diri sendiri, namun ujar mutiara Bahasa Sunda kahuripan ini jua sanggup dibagikan ke alat sosial buat penyemangat banyak orang loh. memberi kebaikan sanggup melewati apa saja bukan? ahwal ada yang tidak menggemari, tidak mesti dihiraukan. justru karya-karya terbaik pula ada pengkritik serta pembenci.

11. “Jalmi tiasa berhasil, margi gaduh seuseur metode. Sedengkeun jalmi anu kandas, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan.” -Samlaga

12. “Sakali salira nyaritos henteu tiasa. Mangka, didinya oge salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa.” -Samlaga

13. “Saban perkara anu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kokoh salira tiasa nahana.” -Samlaga

14. “Eureun naroskeun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi tanggapan anu salira panggihan nyaeta ngan saukur iwal ti ‘upaya’.” -Samlaga

15. “Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teuacan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teuacan kantos salira pigawean.” -Samlaga

16. “Panto kabagjaan aya diharéupéun soca, nanging kadangkala mah téu tiasa urang tingali, ku sebab aya kenéh kasédihan dihareupeunana nu nutupan ku pikasedihan urang harita.”

17. “menyerot iéu paluk, naon baé anu nyién salira nalangsa mangka tinggalkeun baé! Nanging sabalikna, naon baé anu nyiéun salira bagja, mangka kelakuan kantos di lépaskeun.”

18. “Tong poho, boa-boa anu diluhur pang milihkéun anu setidaknya saé pikeun urang. Masihan jalan keluar di onggal masalah, kasedihan, saréng kabagjaan nu mau dongkap éngkin ka hareupna.”

19. “Mun urang tiasa mukhlis, urang mauan moal kantos ngagarasa sédih misalkéun boga kakirangan. Nanging, mun urang temaha ngeluh sarta ngarasa sésah, éta kasusahan téh tiasa nambihan menerus.”

20. “Téu aya jalmi di dunya iéu nu hirup téu emaké nalangsa. Kabeh jalma gé tangtos bakalan ngarasa nalangsa. Nanging tina rarasaan nalangsa éta urang kédah tiasa husertag déui.”

Kata Bijak Bahasa Sunda Tentang Kehidupan

Jika ketimbang dengan ujar mutiara Bahasa Indonesia sesungguhnya ujar mutiara Bahasa Sunda kahuripan ini selevel saja. cukup permasalahan diskrepansi Bahasa. Inilah Indonesia, banyak adat, banyak adat, dan banyak bahasa namun senantiasa satu saja.

21. “Misalkéuna aya jalmi anu nyéngséurikéun urang, kelakuan baé ngarasa ngarasula, Sabab nu diluhur mah bakalan térus masihan jalur pikéun urang.”

22. “Kumaha salira rék tiasa berhasil, mung salira sorangana ogé tacan pérnah nyobian? Kumaha salira rék bakalan mipiboga padamélan nu sanés, lamun salira sorangan ogé tacan nyobian? Saha anu téurang coba? Jantén, mun hoyong suksés urang kédah ngamimitian héula saréng nyobian!”

23. “Di dunya iéu ragam bayangan urang nu mantak nangtukéun tina sagala léngkah kahirupan kaharéupna. Jantén, mung urang téuras-téurasan ngalakukéun pérkawis anu kurang saé, cobi mengestimasi? Pérkawis naon baé engkina nu bakal dongkap di korban ka haréupna?”

24. “kompetitor anu kalintang kesusahan di dunya iéu nyaéta rarasa’an siéun saréng hariwang. Sedéungkéun reréncangan anu kalintang satia nyaéta kayakinan saréng kawanian urang.”

Kata Bijak Sunda Lemes Tentang Kehidupan

25. “Diajar nyaéta metode nu tadina téu téurang jantén téurang, nu tadina salah jantén benér. Ngaliwatan metode anu berjarak hayu urang sasaréngan bejoang supados jantén jalmi anu léwih hadé.”

26. “Kagagalan dikorban kaliwat téh nyaéta pangajaran nu pang agéungna, nu tiasa mantak nyiéun urang léuwih kokoh ka hareupna.”

27. “Ngan saukur jalma anu bodo, anu tetéup masih kenéh ngalakukéun kasalahanana noron 2 kali.”

28. “ perbuatan lalajoanéun kéun rasa pikasédih urang, sabab urang moal kantos téurang, yén aya salah sahiji jalmi nu tiasa bungah sebab ningali mésem urang.”

29. “Rasa kanyéuri anu setidaknya karasa nyaéta nu téu tiasa ditingali ku soca. Rasa kasédih anu pang nyéuri-nyéurina nyaéta anu téu tiasa di ucapkéun ku cariosan.”

30. “Candak pangajaran dina mangsa kaliwat, tinggalkéun rarasaan pikasédih urang. perbuatan pasihan jalur kasédih éta nutupan jalur kabagjaan urang éngkina.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: